Egzekucja

ODZ9

W postępowaniu egzekucyjnym reprezentujemy zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Wierzycielom oferujemy pomoc w prowadzeniu szybkiej i skutecznej egzekucji, ustalaniu i poszukiwaniu majątku dłużnika, reprezentacji przed sądami, w kontaktach z komornikami, a także zaskarżaniu czynności komornika sądowego. Dłużnikom zapewniamy pomoc prawną w ochronie przed nieuzasadnioną egzekucją, pomagamy w stosowaniu środków prawnych w celu ochrony przed egzekucją (skarga na czynność komornika, skarga na opis i oszacowanie, powództwo przeciwegzekucyjne) oraz prowadzenie sprawy w kierunku wstrzymania czynności egzekucyjnych. Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi oraz komornikami.

LOGOTYP STOPKA

2021 © Jędrzejewscy Kancelaria Radców Prawnych. Wdrożenie: Studio WWW - Projektowanie stron www