Upadłość

ODZ7

Kancelaria reprezentuje zarówno wierzycieli, jaki i dłużników w postępowaniu przed ogłoszeniem upadłości, jak i po ogłoszeniu upadłości.

Kancelaria pomaga przygotować niezbędną dokumentację, opracowuje wnioski o ogłoszenie upadłości zarówno w imieniu upadłego jak i w imieniu wierzycieli; reprezentuje zarówno upadłego jak i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym; reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądem upadłościowym, wspiera w kontaktach z syndykiem oraz innymi uczestnikami postępowania upadłościowego.

LOGOTYP STOPKA

2021 © Jędrzejewscy Kancelaria Radców Prawnych. Wdrożenie: Studio WWW - Projektowanie stron www