Spory sądowe i pozasądowe

ODZ4

Kancelaria zapewnia obsługę prawną na każdym etapie postępowania zarówno sądowego, jak i pozasądowego. Jeśli rozmowy pozasądowe okażą się niewystarczające i dojdzie do sporu, reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami egzekucyjnymi. Udzielamy Klientom pomocy w kontaktach z organami państwowymi czy samorządowymi. Reprezentujemy także na etapie przedsądowym oraz podczas mediacji.

LOGOTYP STOPKA

2021 © Jędrzejewscy Kancelaria Radców Prawnych. Wdrożenie: Studio WWW - Projektowanie stron www