Zespół

Małgorzata Symbor-Jędrzejewska, radca prawny

11Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Już w czasie studiów ukończyła Kurs Mediatora Sądowego w Ośrodku Konsultacyjno-Mediacyjnym. Odbyła także studia podyplomowe z prawa pracy na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

Małgorzata posiada cenne połączenie zawodowych doświadczeń: jest radcą prawnym, ale zdała także egzamin sędziowski i przez wiele lat pracowała na stanowisku asystenta sędziego w sądach rejonowych w Krakowie. Od 2015 r. jest regularnie wybierana przez Sądy na kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu stron postępowania.

Specjalizacja

Małgorzata specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie pracy, prawie gospodarczym, prawie upadłościowym oraz prawie egzekucyjnym.

LOGOTYP STOPKA

2021 © Jędrzejewscy Kancelaria Radców Prawnych. Wdrożenie: Studio WWW - Projektowanie stron www