Zasady współpracy

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie. Dostosowujemy zakres pomocy do możliwości finansowych Klienta, mając przy tym na uwadze charakter współpracy, stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy. Przywiązujemy także niezmiernie dużą wagę do ustalania jasnych i przejrzystych zasad wynagrodzenia już na samym początku konsultacji. Dzięki czemu Klient zna całkowity koszt prowadzenia jego sprawy przed podjęciem jakichkolwiek czynności.

W ramach stałej obsługi klientom biznesowym proponujemy różne modele wynagrodzenia uzależnione od charakteru współpracy oraz potrzeb. Może to być:

  • współpraca na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego w ramach stałej obsługi (pakiet określonej liczby godzin)
  • wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie konkretnej sprawy
  • współpraca polegająca na połączeniu modelu ryczałtowego z dodatkowym wynagrodzeniem w przypadku przekroczenia liczby godzin pracy, w danym okresie rozliczeniowym
  • współpraca na zasadzie wynagrodzenia liczonego od przepracowanej liczby godzin w ramach zleconych zadań.

LOGOTYP STOPKA

2021 © Jędrzejewscy Kancelaria Radców Prawnych. Wdrożenie: Studio WWW - Projektowanie stron www