Obrót nieruchomościami

ODZ6

Kancelaria pomaga swoim Klientom także w prowadzeniu spraw z zakresu prawa nieruchomości. W tym obszarze działalności możemy udzielić porad, sporządzić wnioski, pisma, pozwy i umowy. Kancelaria świadczy usługi dla osób fizycznych, firm, wspólnot mieszkaniowych oraz deweloperów zarówno na zasadzie jednorazowej porady prawnej, jak i stałej obsługi.

Świadczymy pomoc prawną w tematyce prowadzenia postępowań administracyjnych (uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę) i sądowych (zasiedzenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie). Pomagamy w sprawach o zniesienie czy ustanowienie służebności gruntowych, a także w sprawach o uzyskanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Zapewniamy kompleksową usługę w czynnościach niezbędnych do uzgodnienia stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wpisu lub sprostowania księgi wieczystej.

Kancelaria zajmuje się także przygotowaniem lub opiniowaniem umów przedwstępnych, sprzedaży, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, najmu i dzierżaw. Oferujemy również pomoc na etapie negocjacji ich treści czy wykonywania.

Pomagamy także w nabycia oraz zbyciu nieruchomości rolnych.

LOGOTYP STOPKA

2021 © Jędrzejewscy Kancelaria Radców Prawnych. Wdrożenie: Studio WWW - Projektowanie stron www